Er zijn veel kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met spelling en veel spellingfouten maken. Dit is niet nodig! Bij de Taalkade kan je een op maat gemaakte training volgen op het gebied van spelling. Wij hebben veel kennis en ervaring met veel verschillende spellingmethodieken en zijn niet gebonden aan vaste methodiek of een school-programma, hierdoor kunnen wij goed aansluiten bij de sterke kanten van onze cliënten.
Als een kind op de basisschool zit streven we er naar dat een kind aan het einde van de training weer goed kan meedoen met de spellinglessen en toetsen van school.

Bij de Taalkade gebruiken we heldere en duidelijke spellingkaarten en als we verwachten dat het helpt werken wij ook met blokken en kleuren, zoals deze ook gebruikt worden bij de Klank en Kleur-methode en KWEC-methodiek. Daarnaast zijn wij goed bekend met de spellingmethodieken die op school worden gegeven en het spellingniveau dat kinderen op de basisschool moeten hebben.

Na het gratis kennismakingsgesprek starten we met een twee diagnostische toetsen in de vorm van genormeerde  woord-en zinnendictees, zodat we kunnen analyseren waar de problemen zitten, observeren hoe een client te werk gaat  en vervolgens stellen we samen met de client realistische doelen op en een plan van aanpak. Dit voortraject kost €95.
Mocht er ook een voortraject lopen voor lezen, kost het gecombineerde voortraject €140.

Afhankelijk van de voorkeur van de client kan er gekozen worden voor individuele trainingen van een half uur, drie kwartier of een uur en in (zelfgemaakte) groepjes. En kan de training aan huis, op school, bij de instelling of via skype of facetime plaatsvinden. Voor de kosten van de trainingen kunt u hier klikken.