Er zijn veel kinderen, jongeren en volwassenen die veel problemen hebben met lezen en dit zoveel mogelijk uit de weggaan.
Sommigen hebben problemen met vloeiend en op tempo lezen, dit heet technisch lezen en als je hier moeite me hebt, is het heel moeilijk om de draad van een verhaal vast te houden, waardoor het begrijpend lezen ook minder goed gaat.
Anderen hebben alleen moeite met begrijpend lezen.
Bij de Taalkade kunnen wij beide problemen goed in kaart brengen en trainen. Dit geldt zelfs voor het hele vroege leesproces: als een kind al bij de herfstsignalering van groep 3 uitvalt, kunnen wij starten met de training en begeleiding. Dit doen wij altijd op een positieve en zeer stimulerende manier, passend bij de leeftijd, het karakter en de wensen van de client.
Vaak zijn clienten bij de start van de training zeer gefrustreerd en gaan ze het lezen uit de weg en aan het einde van de training zie je dat ze gemotiveerd zijn om te lezen en vaak zelfs uit zich zelf boeken lezen!

Technisch lezen:
Bij technisch lezen is het van belang dat we eerst goed in kaart brengen hoe het leesniveau op het moment van starten van de training is, om te bepalen welke trainingsvorm de client behoefte aan heeft. Dit noemen we het voortraject, hierbij maken we een leesanalyse en naar aanleiding hiervan een plan. In dit plan worden de doelstellingen, de trainingsvorm en de frequentie van (thuis) beschreven.
Dit voortraject kost €75.
De volgende sessies kosten €40 per half uur.

Begrijpend lezen:
Begrijpend lezen is het allerbelangrijkste aspect van lezen: als je moeite hebt met begrijpend lezen, weet je vaak niet of onvoldoende waar een tekst overgaat en heb je moeite met vakken als naut en geschiedenis, maar is ook het lezen van een boek of verhaal niet leuk.  Daarnaast is het een belangrijk onderdeel van de CITO en een van de criteria waarop het schooladvies voor de middelbare school wordt gebaseerd.
Binnen de begrijpend lezen training gaan we samen met de client op zoek naar wat specifiek hem of haar helpt bij het begrijpend lezen.
Alles lopen we langs:  hoe leest je de tekst, gebruik van voorkennis, hoe is de opbouw van een tekst, scannend lezen , hoofd- en bijzaken onderscheiden, verwijswoorden, betrokken lezen door denkvragen te stellen enz. enz. En uiteindelijk heeft de client een overzicht van wat hem/haar helpt bij het begrijpend lezen en wordt er hard getraind om dit te oefenen.
Begrijpend lezen training beslaat minimaal 10 sessies van 40 minuten en deze kunnen in een keer ingekocht worden voor €395.
Mochten er meer sessies nodig zijn, kunnen deze los ingekocht worden.

Ben je geïnteresseerd in deze leestraining voor jezelf, je kind of leerling? Meld je dan aan voor een gratis kennismakingsgesprek.