Bij de Taalkade werken alleen zeer goed opgeleide, enthousiaste en ervaren logopedisten en dyslexiebehandelaars. Zij kunnen de problemen waar een dyslect tegen aanloopt goed herkennen en hebben vele tools om de juiste begeleiding te geven. Bij de Taalkade is het geen eenheidsworst, maar is de begeleiding altijd volledig aangepast aan de sterke kanten van de client.

Als een kind, jongere of volwassene dyslexie heeft, heeft hij/zij een ernstige achterstand in het lezen en/of spellen. Alleen als er sprake is van de diagnose Ernstige Enkelvoudige  Dyslexie (EED) en het kind heeft nog de basisschoolleeftijd wordt de behandeling vergoed.

Als de diagnose alleen (Ernstige) Dyslexie is, wordt deze behandeling niet vergoed.

Binnen de Taalkade geven wij zowel de behandeling binnen de vergoede zorg, waarbij we samenwerken met het Dyslexie Collectief, als trainingen voor het verbeteren van het lezen en spellen bij kinderen, jongeren en volwassenen met dyslexie.

Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED).
Dit traject loopt via het Dyslexie Collectief, daar wordt aan de hand van het schooldossier en de gegevens van ouders bepaald of een kind in aanmerking komt voor diagnostiek binnen de vergoede zorg.  Als er sprake is van EED, komt het kind in aanmerking voor behandeling binnen de vergoede zorg en kan u uw kind bij ons aanmelden voor behandeling binnen de vergoede zorg en worden de kosten gedragen door de gemeente.

Opfris-training na traject vergoede zorg EED.
Na een EED-traject kan het zijn dat een kind toch weer vergeet toe te passen wat hij/zij heeft geleerd. Daar hebben wij speciale opfris-trainingen voor, waarin het geleerde in 5 keer weer wordt herhaald en geoefend.
Deze 0pfris-training kost €250,- op individuele basis en kan ook in groepjes worden gegeven (groep van 2 personen: €175 pp, groep >2 personen: €150 pp).

Training Dyslexie.
Samen met de client en op basis van schoolgegevens of diagnostiek elders wordt gekeken waar de hulpvraag ligt en worden er eventueel nog een aantal toetsen afgenomen. Naar aanleiding hiervan wordt een trainingsplan opgesteld en worden er afspraken gemaakt over de vorm, duur, frequentie en inhoud van de training.