Alle kosten op een rijtje: 

Kennismakingsgesprek: gratis (20 minuten)

Individuele training of coaching per sessie :
Half uur:          €40
Drie kwartier:  €60
Uur:                  €80
Toeslagen training of coaching op lokatie per sessie:
– aantal km’s praktijk – bezoekadres x €0,19
– €25

Opfris-training na traject vergoede zorg EED:
5 x 45 minuten individueel:  €250
5 x 45 minuten groep van 2 personen: €175 pp
5x 45 minuten groep van meer dan 2 personen: €150 pp

Trainingen stappenplannen spelling:
Training Stappenplan werkwoordspelling d/t/dt, individueel €395, groep van 2 personen: €320 pp, groep van meer dan 2 personen: €295 pp
Training Stappenplan werkwoordspelling d/dd en t/tt, individueel: €195, groep van 2 personen: €150 pp, groep van meer dan 2 personen: €120 pp
Training Stappenplan wel of geen eind -n: , individueel: €95, groep van 2 personen: €70 pp, groep van meer dan 2 personen: €60 pp
De trainingen worden afgerond als er een score van 95% goed wordt behaald op hetgeen dat is geoefend met het stappenplan, op het eind-toets-dictee, waarbij het stappenplan mag worden gebruikt als ondersteuning.

Voortrajecten lezen en/of spelling:
Voortraject spelling: €95
Voortraject technisch lezen: €75
Beide voortrajecten tegelijk: €140

Jungle Memory werkgeheugentraining:
€395

Voor alle  trainingen en coachings geldt:
– gratis koffie, thee en limonade
– alle verbruiksmateriaal is gratis
– alle gebruiksmaterialen gratis in bruikleen
– dossiers worden bijgehouden in blogboek.nl, waar de client de beheerder van is.
– er is een vaste trainer/coach, bij langdurige afwezigheid wordt de trainer/coach vervangen.
– de tarieven voor de trainingen zijn allen exclusief BTW, omdat de trainingen worden gegeven door een para-medicus en deze is niet BTW-plichtig.

Voorwaarden voor trainingen en coachings:
– Afspraken kunnen kosteloos  tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Als niet of niet op tijd wordt afgezegd, wordt de ingeplande tijd in rekening gebracht.
– Betalingen gaan met een incassomachtiging.