Wanneer Jungle Memory?

Herken je een aantal van de volgende zaken bij jezelf, je kind of leerling?
– moeite met opvolgen van instructies
– is er niet met z’n gedacht bij
– het gaat het ene oor in het andere
– zit veel te dromen|
– let vaak niet op
– is snel afgeleid
– kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
– haakt vaak af tijdens een taak
– vraagt vaak: “wat moet ik ook al weer doen?”
Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn, werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.
Gelukkig is het werkgeheugen  te trainen!  Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Jungle Memory is een online-werkgeheugentrainingsprogramma voor 7 jaar en ouder, waarvan effect is aangetoond in gecontroleerde studies bij leerlingen van de basisschool en het voortgezet.

Jungle Memory werkgeheugentrainingsprogramma bestaat uit:
– intakegesprek en eindgesprek met de coach (Danike van Overeem-Polano)
– 8 coachings op de praktijk (40 minuten)
– 1 licentie Jungle Memory
– minimaal 4 extra begeleidingsmomenten via skype, telefoon of mail
– percentielscores (vergelijk met leeftijdgenootjes) en grafieken van vooruitgang

Kosten Jungle Memory werkgeheugentraining: €520